ورود به سامانه انتخاب واحد
ورود به صفحه اصلي سايت دانشگاه
جدول زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول 94 - 93

ورودي تاريخ انتخاب واحد
87,88,89 شنبه 8شهریور از ساعت 11صبح
91و90 یکشنبه 9شهریور
92 دوشنبه 10شهریور
مهر 93 - ورودی های جدید /td> متعاقبا اعلام می شود
یادآور می شود هر ورودی در زمان بندی اعلام شده خود؛ انتخاب واحد را انجام داده و حتی الامکان از مراجعه حضوری خودداری نماید
دانشجویانی که طبق برنامه فوق موفق به انتخاب واحد نمی شوند در زمان ثبت نام با تاخیر (11و 12 شهریور )به سایت دانشگاه مراجعه نمایند
جهت مشاهده جدول شهریه و تقویم آموزشی کلیک نمایید